Uslovi kupovine

Na stranicama trebaju biti istaknuti načini i uslovi plaćanja, te tačan opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge, kao i mogućnost povrata novca u slučaju reklamacija proizvoda ili otkazivanja korištenja usluga.

* * * * Primjer uslova za prodaju roba i usluga - BiH
Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. TEHNOMANIA.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je Startech d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatk e i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV. Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te evrima. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE
Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.

ISPORUKA
Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeritistanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje (download) i uputstva. Nakon prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može odmah pristupiti preuzimanju proizvoda.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana. Izdavač je Startech d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

OPŠTE

Startech d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje tehnomania.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža tehnomania.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Startech d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam Startech d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Startech d.o.o. ne može garantovati da će usluge na tehnomania.ba odgovarati Vašim potrebama. Startech d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail [email protected] kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.