Aplikativni software

DSP Windows 11 Home Eng 64-bit, KW9-00632
DSP Windows 11 Home Eng 64-bit, KW9-00632; Instalacijski medij: DVD; Instalacijski jezik: Engleski; nakon instalacije korisnik može mijenjati jezik po želji
269,00 KM
DSP Windows 11 Pro Eng 64-bit, FQC-10528
DSP Windows 11 Pro Eng 64-bit, FQC-10528; Instalacijski medij: DVD; Instalacijski jezik: Engleski; nakon instalacije korisnik može mijenjati jezik po želji
342,00 KM
Microsoft WIndows 11 Pro Eng OEM 64-bit
DSP Windows 11 Pro Eng 64-bit, FQC-10528; Instalacijski medij: DVD; Instalacijski jezik: Engleski; nakon instalacije korisnik može mijenjati jezik po želji
349,00 KM